Sylwetki badaczy

Ryszard Tadeusiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki; Katedra Automatyki
 
Niżej przedstawiono najważniejsze fakty związane z życiorysem i przebiegiem kariery naukowej prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, członka PAN i PAU a także Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz Europejskiej Akademii Nauk, Sztuk i Literatury (w Paryżu), rektora AGH, członka CK, doktora Honoris Causa 5 krajowych i zagranicznych uniwersytetów).

Włodzisław Duch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Katedra Informatyki Stosowanej

strona domowa

Poniżej zamieszczono życiorys i sylwetkę naukową prof. dr hab. Włodzisława Ducha.

Janusz Kacprzyk

prof. Janusz Kacprzyk

 

Instytut Badań Systemowych PAN
Specjalność naukowa: informatyka, automatyka, modelowanie matematyczne, podejmowanie decyzji, systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja, logika rozmyta, bazy danych, analiza danych. Członek korespondent PAN od 2002 roku. Stopień doktora nauk uzyskał w zakresie informatyki w 1977 roku, tytuł profesora – w 1997 roku; wypromował 5 doktorów nauk.